По-информирани и по-здрави

Гласът на земята

Мисия на неправителствената организация

Мисията на на Сдружение "Гласът на земята" е да работи за по-чиста екологична среда в България и по-здрави българи. Тя е в съответствие с целта на Сдружението и е съобразена с предвидените в Устава на организацията, позволени от закона средства за постигането им.

Цели на организацията

Целта на на Сдружение "Гласът на земята" е да работи за повишаване на информираността на българските граждани и българските институции за факторите от околната среда, които или са трудно доловими, или са подпрагови за човешките сетива, но оказват сериозно влияние върху здравето, работоспособността, качеството и продължителността на живот на хората в България

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info